Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2019. 05. 01-től

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hatálya:

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a hatályos Ptk. rendelkezéseinek megfelelően szabályozzák a SimplexIT Kft. (cím: 2051 Biatorbágy, Nagy utca 50, cégjegyzékszám: 13-09-198789, adószám: 14763250-2-13, továbbiakban SimplexIT), valamint a SimplexIT által forgalmazott termékek (továbbiakban Termék), illetve a SimplexIT által értékesített szolgáltatások (továbbiakban Szolgáltatás) vevői, megrendelői (továbbiakban Megrendelő) között létrejött, egyedi szerződésben (továbbiakban Szerződés) nem szabályozott jogviszonyt. 

Jelen ÁSZF a SimplexIT és a Megrendelők között fennálló jogviszony általános szabályait tartalmazza. Amennyiben a SimplexIT és a Megrendelő között Szerződés megkötésére került sor, és a Szerződésben szereplőek ellentmondanak jelen ÁSZF-ben szereplő szabályozásnak, akkor a Szerződés szabályait kell alkalmazni.

A SimplexIT szállításai és szolgáltatásai a Megrendelővel kötött Szerződés hiányában kizárólag jelen ÁSZF szabályai alapján teljesülnek. Szintén jelen ÁSZF az irányadó, amennyiben a Megrendelővel Szerződés megkötése történt, azonban a Szerződés jelen ÁSZF-ben rögzített feltételekről másként nem rendelkezik.

Mind a SimplexIT által kötött Szerződések, mind jelen ÁSZF rendelkezései kizárólag a SimplexIT képviselője és a Megrendelő vagy a Megrendelő képviselője által írásban módosíthatóak.

A szolgáltatás tartalma:

SimplexIT vállalja, hogy a Megrendelő számára a Szerződésben vagy jelen ÁSZF-ben részletezett Szolgáltatást nyújtja.

SimplexIT kijelenti, hogy az alábbiakban részletezett feladatok, beszerzések és Szolgáltatások ellátásához szükséges szakértelemmel rendelkezik. SimplexIT korlátozás nélkül jogosult alvállalkozó igénybevételére, melynek munkájáért, mint sajátjáért felel.

Amennyiben a Megrendelő Terméket vásárol, vagy a Szerződésben illetve jelen ÁSZF-ben nem részletezett Szolgáltatást vesz igénybe, akkor a SimplexIT a Megrendelő számára a Szolgáltatás igénybevételének részleteit illetve a megvásárolni kívánt Termék leírását tartalmazó árajánlatot (továbbiakban Ajánlat) küld.

A SimplexIT által kiállított Ajánlatok a bennük részletezett időpontig vagy visszavonásig, de legfeljebb 30 napig érvényesek. Egyéb rendelkezés hiányába az Ajánlat érvényessége 5 munkanap.

Ha a Megrendelő a részletezett Szolgáltatást vagy Terméket megrendeli, akkor a megrendelést követően a SimplexIt a megrendelést az Ajánlat alapján visszaigazolja, majd a Szolgáltatást a visszaigazolásban szereplő dátumtól biztosítja a Megrendelő részére.

Termékek vásárlása:

Amennyiben a Megrendelő az Ajánlatban részletezett Terméket megrendeli, akkor a SimplexIT a visszaigazolásban részletezi a megrendelt Termék fontos paramétereit, a várható szállítási határidőket, valamint a fizetési feltételeket.

Amennyiben a visszaigazolás másként nem rendelkezik, akkor a SimplexIT az Ajánlatban szereplő bruttó vételárról díjbekérőt állít ki, melynek Megrendelő általi átutalása a Megrendelés véglegesítésének feltétele. Eltérő rendelkezés hiányában a Termékek szállítási határideje az átutalás beérkezését követő 30 nap.

Az eszközök megérkezéséről a SimplexIT Kft értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a visszaigazolás másként nem rendelkezik, a megrendelt Termék a SimplexIT telephelyén munkanapokon 9 és 16 óra között vehetőek át. Amennyiben az Ajánlat tartalmazta a Termék kiszállítását, akkor a SimplexIT képviselője felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel a kiszállítás egyeztetése céljából.

Ha a Termék átvételére a megérkezését követő 90 napon belül nem kerül sor, és a Megrendelő kétszeri írásbeli értesítés ellenére sem veszi át a Terméket, akkor a SimplexIT a Termék átadását teljesítettnek tekinti. A SimplexIT jogosult minden 30 napon túl a Megrendelőnek felróható okból tárolt Termékre tárolási díjat felszámítani, mely a Termék ajánlati értékének 5%-a, de minimum 5.000 Ft + Áfa havonta.

A Megrendelő jogosult a megrendelt Terméket átvenni, és a Termék értékét utólag megfizetni, ha a Szerződésben vagy az Ajánlatban rögzített feltételek ezt a számára lehetővé teszik. A SimplexIT ilyen esetekben a termék átadását követően utólagos átutalással, 8 napos fizetési határidővel állít ki számlát a Megrendelő részére.

A Megrendelő a Termék átvétele során, a SimplexIT képviselőjének jelenlétében, vagy ha a SimplexIT képviselője nincs jelen, akkor a postai csomag felbontását követően azonnal köteles megvizsgálni az adott Terméket. Ha az átadásra kerülő Termék nem felel meg az Ajánlatban szereplőnek, vagy a Megrendelő a Termékkel más kifogást támaszt, akkor azt köteles azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon belül visszajuttatni a SimplexIT részére.

A Megrendelő által a Termék működésében fellépő, de az átvétel során nem tapasztalható hibát a Megrendelő köteles az átvételtől számított 5 munkanapon belül jelezni a SimplexIT részére. 5 munkanapon követően a SimplexIT irányába semmilyen szavatossági igény nem támasztható

A SimplexIT minden garanciális igényt közvetít a Termék gyártója, forgalmazója felé, azonban eltérő egyezség hiányában a garanciális ügyek intézésben nem vesz részt, azt közvetlenül a Megrendelő intézi a Termék gyártójával, forgalmazójával.

A SimplexIT által kiállított számla teljesítéséig a SimplexIT korlátozás nélkül rendelkezik minden Termék tulajdonjogával. Ha a Termék átadását követően a számla kiegyenlítése nem történik meg, vagy a SimplexIT tudomására jutó információk szerint nem várható a számla kiegyenlítése, akkor a SimplexIT írásbeli felszólítására a Vevő köteles a Terméket a saját költségén, eredeti tartozékaival és dobozában, haladéktalanul leadni a SimplexIT telephelyén. Az átadott, de ki nem fizetett Termékek után a SimplexIT kényszerbérleti díjat számláz, melynek értéke az eszköz beszerzési értékének 5%-a, de minimum 5000 Ft+ Áfa havonta. A kényszerbérleti díj minden megkezdett hónap után fizetendő.

Eszközbérlet:

A SimplexIT kiemelt partnerei számára eszközbérleti konstrukcióban Termékek havi bérletét teszi lehetővé. A bérelhető eszközök listáját a SimplexIT kérésre a partnerei rendelkezésére bocsájtja.

Az eszközbérletek esetében a SimplexIT által kiküldött Ajánlat tartalmazza az eszközhöz tartozó hűségidőt, valamint egyéb fontos bérleti paramétereket. Amennyiben az Ajánlat mást nem tartalmaz, akkor a kijelölt Termékek eszközbérlete esetén a minimális hűségidő 12 hónap. Amennyiben a Megrendelő a hűségidő lejárata előtt visszaszolgáltatja a bérelt eszköz a SimplexIT részére, akkor a SimplexIT a fennmaradó időre eső bérleti díjat egy összegben számlázza a Megrendelő felé.

Az eszközbérleti megállapodás semmilyen formában nem mondható fel mindaddig, amíg a bérelt eszköz és minden hozzá tartozó tartozék és kiegészítő átadásra nem került a SimplexIT részére, valamint a hűségidő fennmaradó részére eső bérleti díj megfizetésre nem került.

A SimplexIT belső szabályzata alapján jogosult az eszközbérlet során a Megrendelőtől az eszközbérlet idejére pénzügyi biztosítékot, óvadékot kérni. Amennyiben az Ajánlat másként nem rendelkezik, akkor az óvadék összege az eszköz nettó listaárának 60%-a, melyet a Megrendelő az eszköz átvételét megelőzően köteles a SimplexIT részére egy díjbekérő kiállítását követően átutalni.

Az óvadék az eszközbérlet időtartama alatt a bérlet eszközökben a nem fedezett, a SimplexIT-nak vagy eszköz tulajdonosának okozott károk biztosítására szolgál, valamint a Megrendelő lejárt tartozása esetén fedezi a kifizetetlen számlák egyenértékét. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a SimplexIT jogosult a kifizetetlen számlák és az esetleges károk rendezéséig az óvadékot visszatartani, illetve a bérelt eszközök használatát minden rendelkezésre álló módon korlátozni. A Megrendelő köteles az óvadék összegét minden, az óvadékból történő kielégítés esetén az eredeti összegre kielégíteni.

A Megrendelő köteles a bérelt eszköz sérüléséről, megrongálódásáról, elvesztéséről, vagy bármilyen olyan más a gyári állapottól való eltéréséről, beleértve a hardver vagy a szoftver specifikációjában történő változásról haladéktalanul értesíteni a SimplexIT-t.

Amennyiben a bérleti megállapodás másként nem rendelkezik, akkor a SimplexIT köteles a meghibásodott eszközt 5 munkanapon belül Megrendelőtől átvenni, és a javításra szakosodott szervizbe szállítani. A Megrendelő kérésére a SimplexIT a javítás időtartamára csereeszközt biztosíthat. Amennyiben az eszköz nem javítható, akkor a SimplexIT a szakszervizzel közösen megállapítja a meghibásodás okát.

Amennyiben az eszköz a Megrendelőnek fel nem róható okból hibásodott meg, úgy a SimplexIT köteles 5 munkanapon belül a Megrendelő számára az eredeti Ajánlatban szereplő eszköz funkcionalitásának megfelelő másik eszközt biztosítani. Amennyiben az új eszköz beszerzési ideje a SimplexIT-nak fel nem róható okból (pl. szállítás) nem érkezik meg 5 munkanapon belül, akkor a SimplexIT az új eszköz megérkezéséig csereeszközt biztosíthat.

Ha a szakszerviz és a SimplexIT megállapítása szerint az eszköz meghibásodása a Megrendelőnek felróható okból történt, akkor a SimplexIT jogosult a felmerülő javítási költséget és az eszközbérlet hűségidejéből még hátralévő bérleti díjat egy összegben számlázni a Megrendelő számára. Ilyen esetben új eszköz kizárólag új Ajánlat megküldését és elfogadását követően adható át a Megrendelő részére.

A SimplexIT fenntartja a jogot, hogy az eszközbérleti megállapodást indoklás nélkül, írásban felmondja. Az ilyen módon történő felmondás esetén a Megrendelőtől a hűségidőtől függetlenül nem kérhető további bérleti díj, a SimplexIT köteles a felmondás napjával elszámolni a Megrendelővel.

IT karbantartás szolgáltatás:

A SimplexIT vállalja, hogy a Szolgáltatások keretében a Megrendelő számára IT karbantartás, rendszerüzemeltetés, rendszerfelügyelet szolgáltatást (továbbiakban IT Karbantartás) nyújt. A SimplexIT által nyújtott Szolgáltatás esetén a SimplexIT árlistája jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Az IT Karbantartás szolgáltatás keretében a Megrendelő a SimplexIT részére havidíjat fizet, melynek ellenében a SimplexIT vállalja, hogy munkaidőben e-mailes megkeresés esetén a Megrendelő rendelkezésére áll.

Az IT Karbantartás szolgáltatás keretében a SimplexIT vállalja, hogy a Megrendelő informatikai infrastruktúrájában, ahhoz közvetlenül kapcsolódó eszközökben, hardverekben és szoftverekben, azok konfigurációjában és beállításaiban fellépő hibák, problémák, valamint a Megrendelő kérésére egyéb, fenti informatikai rendszert érintő módosításokban a Megrendelőt illetve a Megrendelő munkatársait segíti, támogatja, a szükséges feladatokat elvégzi.

A Megrendelő által fizetett havidíj e-mailes rendelkezésre állást biztosít a Megrendelő számára, nem fedezi az elvégzett munkák munkadíját, vagy az esetlegesen beépítésre kerülő eszközök költségét, kiszállás és egyéb díjakat. A SimplexIT a Megrendelő felől érkező megkeresést követően a lehető legrövidebb idő alatt felméri a feladat elvégzéséhez szükséges erőforrást, és annak várható költségeiről és időzítéséről tájékoztatja a Megrendelőt. A Megrendelő tájékoztatása és kiküldött Ajánlat nélkül a SimplexIT maximum 2 óra mérnöki munkavégzés számlázásra jogosult.

A Megrendelő az Ajánlat elfogadását köteles visszaigazolni, a SimplexIT a feladat elvégzését csak ezt követően kezdi meg. A SimplexIT a várható munkadíjról, a beszerzésre kerülő eszközök értékéről valamint a várhatóan fellépő egyéb díjakról proforma számlát küld a Megrendelő részére, melynek kiegyenlítése a munka megkezdésének feltétele. A SimplexIT saját hatáskörben dönthet a munka megkezdéséről a díjbekérő vagy számla kiegyenlítését megelőzően, azonban minden elvégzett munka és eszköz a SimplexIT tulajdonát képezi a számla kiegyenlítéséig.

A Megrendelő által fizetett havidíj keretében a SimplexIT nem biztosít telefonos rendelkezésre állást. A havidíj keretében a SimplexIT nem biztosítja a bejelentett munkák adott határidőn belüli megkezdését (SLA). Amennyiben a Megrendelő szeretné telefonos rendelkezésre állás, vagy konkrét szolgáltatási SLA biztosítását, akkor azt egyedi Ajánlat kiadását követően a SimplexIT Szerződés keretében biztosítja.

A SimplexIT köteles a munkavégzés menetéről a Megrendelőt folyamatosan e-mailben tájékoztatni, kérésre a munkavégzésről tájékoztatást adni.

A SimplexIT szolgáltatási portfóliójában több szolgáltatás csomag is rendelkezésre áll, melyek közül a Szolgáltató választhatja ki a számára legmegfelelőbbet. A SimplexIT intertenes felületén lehetőség nyílik több csomag megkötésére, melyek tartalmára jelen ÁSZF-ben foglaltak az irányadóak.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a SimpexIT weboldalán www.simplexit.hu megrendelt csomagokban foglalt rendelkezésre állás csak a csomagok első havi díjának kiegyenlítését követően érhetőek el Megrendelő számára. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben egy megkeresés nyomán a SimplexIT részéről számla kiállítására kerül sor, akkor a SimplexIT a rendelkezésre állást a számla kiegyenlítéséig, függetlenül annak fizetési határidejétől, korlátozni jogosult.

A SimplexIT jogosult az IT Karbantartás megszakítására. Az IT Karbantartás szolgáltatás megszakítása esetén a SimplexIT köteles a Megrendelő számára az időarányosan fennmaradó havidíjat 8 munkanapon belül visszautalni.

Az árlista és az ÁSZF módosítása:

A hatályos ÁSZF és árlista a SimplexIT honlapján továbbá a SimplexIT irodájában munkanapokon, munkaidőben megtekinthető, illetve érhető el.

A SimplexIT jogosult az ÁSZF-t és az árlistát korlátozás nélkül módosítani. Az ÁSZF vagy az árlista módosítását annak hatályba lépése előtt legalább 30 nappal a SimplexIT köteles honlapján közzétenni. A Megrendelő az ÁSZF vagy az árlista módosítása esetén jogosult a Szerződés felmondására az ÁSZF hatályba lépésének napjára, azonban ez nem érinti a Megrendelő már meglévő kötelezettségeit, a szolgáltatási és egyéb szerződések hűségidejét, valamint a bérelt eszközök hűségidejét.

A SimplexIT jogosult az árlista tételeit minden év február elsejétől a KSH által kiadott, előző év szolgáltatásokra vonatkozó inflációs rátával módosítani. Az árlista ilyen korrekciója nem jelenti az árlista érdemi módosítását.

Adatkezelés, Adatvédelem, Titoktartás:

A Megrendelő meghatalmazza a SimplexIT-t, hogy a jelen ÁSZF-ben vagy egyéb Szerződésben meghatározottak teljesítésének céljából a szükséges személyes adatokat kezelje.

SimplexIT kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által bármilyen címen hozzáférhetővé tett személyes, üzleti és egyéb adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek ki nem adja. Megrendelő és SimplexIT kölcsönössen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Megrendelő által igénybe vett Szolgáltatások vagy bármilyen más ügylet során a másik félre vonatkozóan a tudomásukra jutott műszaki, gazdasági, személyes jellegű vagy munkaügyi, illetve üzleti információt az érintett fél előzetes, írásbeli beleegyezése nélkül harmadik személyekkel nem közlik, az ilyen információ kiszolgáltatására irányuló kérdést megtagadják.

Felek kijelelentik, hogy hatályos adatvédelmi jogszabályokat önmagukra nézve kötelezőnek ismerik el, a személyes adatok védelmét együttműködésük során mindvégig szem előtt tartják

Felek az adatvédelemmel összefüggésben kiemelten a következő jogszabályokat követik:

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.” vagy „Infotv.”);

Felek az előírt adatvédelmi intézkedésekkel összhangban adatvédelmi tájékoztatóval rendelkeznek, mely elérhető Felek nyilvános honlapjain. Az adatkezeléssel kapcsolatos további információkat az adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 

Záró rendelkezések:

Jelen ÁSZF-re a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Megrendelő és SimplexIT kölcsönösen kijelentik, hogy a közöttük fennálló vitás kérdéseket békés úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, abban az esetben kikötik az általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság illetékességét.

 

 

 

Budapest, 2019. 04. 01.